ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน

คติพจน์ประจำโรงเรียน ทำอะไร ทำจริง

ทำไมต้องเรียนที่นี่

สถานที่สวยงาม

โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม สะอาดและปลอดภัย ในทุกวันจะมีครูเวรประจำจุดช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาลและประถม ในระดับมัธยมมีระบบเช็คเวลามา เวลากลับส่งตรงถึงไลน์ของผู้ปกครอง

ครูผู้สอนมีประสบการณ์

สอนโดยครูไทย-ครูต่างชาติ ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่สอน มีทักษะการดูแล เอาใจใส่นักเรียน ห้องเรียนแผนกสองภาษา และห้องเรียนอินเตอร์ มีสื่อการเรียนการสอนทันสมัย ห้องเรียนมี Smart TV ทุกห้อง

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับครูต่างชาติในแต่ละวันแล้ว ยังมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานอีกหลายกิจกรรม อาทิเช่น การพรีเซ้นต์ผลงานเป็นภาษาอังกฤษในวันวิชาการ, การแสดงละครภาษาอังกฤษในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ, การแสดงละครภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม Drama Show

บทความล่าสุด

บทความน่าอ่าน