กษิศภูมิ นุ่นมัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นายกษิศภูมิ นุ่นมัน นักเรียนชั้น ม.6
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี #DEK65