การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ประจำเดือน มิ.ย. สัปดาห์ที่ 3

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้ทำบทเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มิ.ย. สัปดาห์ที่ 3 ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 (K.G.1 – 3) เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนได้นำบทเรียนออนไลน์มาปรับใช้ตามรายวิชาและระดับชั้นต่างๆ โดยทางโรงเรียนจะมีอัพโหลดบทเรียนแต่ละวิชาที่จัดสรรให้ตามความเหมาะสม

ผู้ปกครองสามารถ กดลิ้งค์ เข้าสู่ VDO เนื้อหา ของแต่ละระดับชั้น ได้นะคะ

 

(สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์นี้ ไม่ต้องกังวลเนื่องจากเปิดเทอมจะมีการเรียนการสอนตามปกติ)