จินต์จุฑา ขจรวีระพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวจินต์จุฑา ขจรวีระพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน #DEK65