ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน 2019 Bangkok Fly Ice Hockey Tournament

เด็กชายตรัยคุณ คุณาสถิตยกุล Y.3B นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 2019 Bangkok Fly Ice Hockey Tournament
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ The Rink พระราม 9

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเหรียญรางวัล M.V.P. นักเล่นดีเด่นในเกม
จากการแข่งขัน CCM Thailand Cup
เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ณ The Rink Ice Arena Bangkok