ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ บุรีรัมย์เกมส์

เด็กชายสรวิศ คงตุด G.8D นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย

ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์