นายกฤติน จิตต์ชอบธรรม TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นายกฤติน จิตต์ชอบธรรม นักเรียนชั้น ม.6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล #DEK65