บทความคำไว้อาลัยท่านประธานจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพ ได้ส่งสาร คำไว้อาลัยต่อการจากไปของ ท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ทางครอบครัวยงค์กมล บุตร ธิดา ร่วมกับเหล่าสมาชิก คณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ รู้สึกซาบซึ้งและขอกราบแสดงความขอบพระคุณอย่างที่สุด