ปพ. 1-9 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ในขณะที่ท่านผู้ปกครองดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆ แล้วยังต้องมีความรู้ในเรื่องเอกสารทางการเรียนของลูกๆ ด้วยจะได้เข้าใจ ตรงกันกับทางโรงเรียน วันนี้ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่จะมาแบ่งปันรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองและนักเรียน

ปพ.1 = ระเบียนแสดงผลการเรียน

ปพ.2 = หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)


ปพ.3 = แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา


ปพ.4 = แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์


ปพ.5 = เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


ปพ.6 = แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก)

ปพ.7 = ใบรับรองผลการศึกษา


ปพ.8 = ระเบียนสะสม


ปพ.9 = สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

http://xn--www-0nl7e.getupteacher.com