ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

🙋‍♀️ มั่นดูแลสุขภาพร่างกาย ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านนะคะ