เทสหน้าแรก

ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน

คติพจน์ประจำโรงเรียน ทำอะไร ทำจริง

โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม สะอาดและปลอดภัย ในทุกวันจะมีครูเวรประจำจุดช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนในชั้นอนุบาลและประถม ในระดับมัธยมมีระบบเช็คเวลามา เวลากลับส่งตรงถึงไลน์ของผู้ปกครอง

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ระดับเนอสเซอรี่และอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

ระดับประถมศึกษา

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา

ระดับมัธยมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม

นักเรียนระดับภาคอินเตอร์

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.