เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนตามปกติ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา