แจ้งวันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

… ข่าวประชาสัมพันธ์ ….

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562
– วันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562
– หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
– เปิดเรียนตามปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

www.swm.ac.th