ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษา และค่าอาหาร การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งชำระเป็น 2 ภาคเรียน คือ

  • ภาคเรียนที่ 1 ชำระ ณ วันมอบตัวเพื่อเข้าเรียน (นักเรียนใหม่)
  • ภาคเรียนที่ 2 ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถชำระเป็นเงินสด, QR Code ,บัตรเครดิต
ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าหนังสือ,ค่าประกันอุบัติเหตุ และเครื่องแบบนักเรียน

***เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี***

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่