ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์

กรุณาระบุ “ข้อมูลเบื้องต้นให้ชัดเจน” ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการแก้ไขได้ถูกต้อง
หากไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่แก้ไขหรือยัง ให้ตรวจสอบที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการซ่อม”