Summer นี้ มาสัมผัสประสบการณ์ กับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ช่วงปิดเทอม

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน จึงกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้วิชาภาษาอังกฤษ วิชา Math, Lang, Science, Reading, Writing กับครูชาวต่างชาติ และเรียนวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ กับครูไทย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

  • ภาคเช้า พัฒนาทักษะด้านวิชาการผ่านการเรียนแบบบูรณาการชั้นเรียน ประยุกต์ 4 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ English
  • ภาคบ่าย เสริมทักษะการปฏิบัติด้วยวิชาพิเศษ เช่น ว่ายน้ำ,นาฏศิลป์, ดนตรี, ศิลปะ, ฟุตบอล, มวยไชยา, คอมพิวเตอร์, Cooking

เริ่มเรียนวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. 

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้….ที่ธุรการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สมัครได้ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 15.30 น.
โทร. 02-5436921-2 มือถือ 086-2395401