การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ประจำปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

หลักสูตรการเรียนการสอน

  • Bilingual Programme (แผนการเรียนสองภาษาสามัญ)

  • IEP. Programme (แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : m.me/nimitmaischool
E-Mail : admin@swm.ac.th
Tel : 02-5436921-4