✍️ ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู บุคคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ✍️ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

พร้อมแล้ว!! สำหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564

พร้อมแล้ว!! สำหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ที่กำลังจะมาถึง ครูไทย ครูต่างชาติ แม่บ้าน แม่ครัว คนสวน คนขับรถตู้และร้านค้า ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลนวมินทร์1 ครบทุกคน ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 100%

ประกาศ! เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ! เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
โรงเรียนยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE ตามปกติ

1 2 3 5