รางวัลชมเชย การประกวด Best Practice

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Best Practice มหกรรม “ Sarasas Affiliated School’s second Annual Best Practice 2024 ” ระดับประถมศึกษา

SNM Summer 2024 English Talent Club

ในปีนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะเรียนรู้จากครูต่างชาติและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายที่จะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนในระดับมัธยม

SNM Summer 2024 การผจญภัยและการเรียนรู้ในโลกของนักเรียนอนุบาล

สำหรับนักเรียนอนุบาลทุกคนที่ต้องการสนุกสนานและเรียนรู้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและความสนุก เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning

SNM Summer 2024 Eco Family Camp การผจญภัยและการเรียนรู้ในธรรมชาติ

สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับครอบครัวและเพื่อนใหม่ๆนักเรียนประถมจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“สนุก รู้ และเติบโตกับ SNM Summer 2024!

การเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่จะพาคุณสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำอย่างเชี่ยวชาญในอนาคต

1 2 3 8