การบ้านปิดเทอมของนักเรียน G.5 – G.12

ให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบตามระดับชั้นของนักเรียน

(การลงทะเบียนต้องใช้ e-mail ของ gmail เท่านั้น)

 

การบ้านนักเรียน G.5 คลิกที่นี่

การบ้านนักเรียน G.6 คลิกที่นี่

การบ้านนักเรียน G.7 คลิกที่นี่

การบ้านนักเรียน G.8 คลิกที่นี่

การบ้านนักเรียน G.9 คลิกที่นี่

การบ้านนักเรียน G.10 คลิกที่นี่

การบ้านนักเรียน G.11 คลิกที่นี่

การบ้านนักเรียน G.12 คลิกที่นี่