พระนครเหนือ สาวศุภกาญ ลักษมีโชติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาวศุภกาญ ลักษมีโชติ นักเรียนชั้น ม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จินต์จุฑา ขจรวีระพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวจินต์จุฑา ขจรวีระพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

ธัญญาชนก วงศ์สุชาต TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 2 มหาลัยดัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญาชนก วงศ์สุชาต นักเรียนชั้น ม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 2 หมาลัยดัง

ศุภกร กองทรัพย์โต TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ม.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนายศุภกร กองทรัพย์โต นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ญาดา ชุมพล TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 4 มหาลัยดัง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาดา ชุมพล นักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 4 หมาลัยดัง

นิชาภา พิมานมาศ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิชาภา พิมานมาศ นักเรียนชั้น ม.6ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กษิศภูมิ นุ่นมัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

นายกษิศภูมิ นุ่นมัน นักเรียนชั้น ม.6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี

นาเดีย ภูมิผิว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นางสาวนาเดีย ภูมิผิว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ