การสมัครเรียน-1

ระเบียบการและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
☞ แผนก Bilingual Programme ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
☞ แผนก International Education Programme ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิธีการประเมิน

ลงทะเบียนเพื่อประเมิน/ทดสอบ ระหว่าง เวลา 08.30-15.30 น. (ประเมินทุกวัน)
 International Education Programme
อนุบาล 1-3 ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ + ตรวจสุขภาพนักเรียน
ป.1 – ม.1 ทดสอบความพร้อมนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ
(สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
 Bilingual Programme
เตรียมอนุบาล –อ.3 ทดสอบความพร้อมนักเรียน + ตรวจสุขภาพนักเรียน
ป.1 – ป.6 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ม.1 – ม.6 สอบข้อเขียน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
**สอบผ่าน : สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนักเรียน + สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
**ไม่ผ่านรอบแรก : ยื่นค้าร้องขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั ง

 

 

 

Showing 1–12 of 17 results