การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำเดือน มิ.ย. สัปดาห์ที่ 2

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้ทำบทเรียนออนไลน์ ประจำเดือน มิ.ย. สัปดาห์ที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (G.1 – G.4 ) เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนได้นำบทเรียนออนไลน์มาปรับใช้ตามรายวิชาและระดับชั้นต่างๆ โดยทางโรงเรียนจะมีอัพโหลดบทเรียนแต่ละวิชาที่จัดสรรให้ตามความเหมาะสม

ผู้ปกครองสามารถ กดลิ้งค์ เข้าสู่ VDO เนื้อหา ของแต่ละระดับชั้น ได้นะคะ

 

(สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์นี้ ไม่ต้องกังวลเนื่องจากเปิดเทอมจะมีการเรียนการสอนตามปกติ)