กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6, ม.3, ม.6

กำหนดการสอบ O-NET สนามสอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

– ระดับชั้น ป.6 สอบวันที่ 1 ก.พ. 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 09.00 – 10.00 น. รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 60 นาที

เวลาสอบ 10.30 – 12.00 น. รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.30 – 14.30 น. รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 60 นาที

วลาสอบ 15.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 60 นาที

– ระดับชั้น ม.3 สอบวันที่ 1-2 ก.พ. 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น. รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น. รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 90 นาที

– ระดับชั้น ม.6 สอบวันที่ 29 ก.พ. 2563 – 1 มี.ค. 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษาฯ ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 14.30 – 16.30 น. รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 120 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2562

เวลาสอบ 08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 120 นาที