คนเดียวคว้าสองรางวัล ศุภกานต์ สิงสาโร G.8D

เด็กหญิง ศุภกานต์ สิงสาโร G.8D ได้รับถ้วยรางวัล 2 รายการ

รายการที่ 1 ได้รับรางวัล
“สยามศรีวิไล” คนต้นแบบเทิดแผ่นดิน
จากสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
ในวันที่ 9 เมษายน 2562
ณ เดอะบาซาส์ (สวนรุมรัชดา)

รายการที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมในงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และถวายราชสดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย
ได้รับรางวัล “สยามคีตะนาคา” บุคคลตัวอย่างเชิดชูเกียรติ (เยาวชน)
และแข่งขันความรู้ประวัติศาสตร์ ได้รับสายสะพายพุทธมามกะ และ สายสะพายอภิชาตบุตรรวมใจ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี