คว้าเหรียญทอง 2 รายการเทควันโด ธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ KG.3B

เด็กชาย ธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ KG.3B

รายการที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รายการ ธัญญาปาร์ค ประสานวิทย์ เทควันโด เฟรนชิฟครั้งที่ 3
ประเภทยุวชน ชาย น้ำหนัก 16-18 กิโลกรัม สังกัดพัชระยิม
ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้างธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

 

รายการที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รายการ The Best One Championships
รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ชาย น้ำหนัก 18 กิโลกรัม สังกัดพัชระยิม
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้าง MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ