ชนะเลิศการประกวดเดินแบบแบรนด์ Guardian Angel รุ่นอายุ 4-7 ปี

เด็กหญิงภูษณิศา เกิดดี G.2B
เข้าร่วมการประกวดเดินแบบแบรนด์ Guardian Angel รุ่นอายุ 4-7 ปี
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท, สายสะพาย มงกุฎ และถ้วยรางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ห้างเดอะไบร์ทพระราม 2