ชนะเลิศเหรียญทอง เทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน

เด็กชาย ธีรภัทร์ เพชรประเสริฐ KG.3B
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายการ “The 11th Singburi Taekwondo Championship”
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสิงห์บุรี