ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภา มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ที่มีความต้องการจำเป็น โดยมี ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, ผอ.พีระพันธ์ ยงค์กมล, ผอ.พิสุทธิ์ ยงค์กมล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์, ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และ ผอ.ศุภวรรณ หลำผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์พิทยา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ในโอกาสนี้ท่านชวน หลีกภัย ยังมอบหนังสือทรงคุณค่าหลายเล่ม ให้กับสถาบันของเราอีกด้วย