บทเรียนออนไลน์เดือนมิถุนายน สัปดาห์ที่ 1

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้ทำบทเรียนออนไลน์ #สัปดาห์ที่5 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนได้นำบทเรียนออนไลน์มาปรับใช้ตามรายวิชาและระดับชั้นต่างๆ โดยทางโรงเรียนจะมีอัพโหลดบทเรียนแต่ละวิชาที่จัดสรรให้ตามความเหมาะสม ผู้ปกครองสามารถ กดลิ้งค์ เข้าสู่ VDO เนื้อหา ของแต่ละระดับชั้น ได้นะคะ

(สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์นี้ ไม่ต้องกังวลเนื่องจากเปิดเทอมจะมีการเรียนการสอนตามปกติ)

หน้ารวมทุกระดับ คลิก ==> https://bit.ly/2KWO6F0
ระดับอนุบาล 1-3 คลิก ==> https://bit.ly/2WrPq8f
ระดับประถมศึกษา 1-3 คลิก ==> https://bit.ly/2WraKe1
ระดับประถมศึกษา 4-6 คลิก ==> https://bit.ly/2yjo8ZR
ระดับมัธยมศึกษา 1-3 คลิก ==> https://bit.ly/2SzpyWI
ระดับมัธยมศึกษา 4-6 คลิก ==> https://bit.ly/2WnJCN0
นักเรียนอินเตอร์ (IEP) คลิก ==> https://bit.ly/35xoMPg