รางวัลชมเชย การประกวด Best Practice

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Best Practice มหกรรม “ Sarasas Affiliated School’s second Annual Best Practice 2024 ” ระดับประถมศึกษา 🙏❤️👍🫶