วิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า

“วิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า”

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีดังต่อไปนี้

1. เด็กหญิงนภสร โตสุโขวงศ์ G.6E วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์

2. ด.ช.คุณากร สมวนาพานิช G.6A วิชาวิทยาศาสตร์


3. เด็กชายธนกร ยมสูงเนิน G.6A วิชาวิทยาศาสตร์


4. เด็กชายกันตภณ ธุวานนท์ G.6B วิชาคณิตศาตร์

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนด้วยนะครับ