สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ติด TOP 10 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

TOP 10 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอกชน (ยอดนิยม)
ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด ปี 2023
The Most Popular Universities in Thailand 2023
.
1 มหาวิทยาลัยรังสิต
2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4 มหาวิทยาลัยเกริก
5 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
7 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
8 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
9 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
10 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
.

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยผลการสำรวจประจำปี 2566
ผลโหวตจากความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ (สำรวจทางออนไลน์)
.
ติดตามผลโหวตด้านอื่นๆและร่วมโหวต ของปี 2024 ที่นี่
https://www.thaitopu.com/vote2024
สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)
#dek67 #dek68 #ThaiTopU #เรียนไหนดี #tcas #ttu #ter #กบจัดอันดับ