สอบทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.10-G.12

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี 👏 กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.10-G.12 👏
🥇รางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 คน
🥈รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 8 คน
🥉รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 14 คน