สอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.4-G.6

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี 👏 กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.4-G.6 👏
🥇รางวัลเหรียญทอง จำนวน 29 คน
🥈รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 21 คน
🥉รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 13 คน