นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ระดับ G.1-G.3

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี 👏 กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.1-G.3 👏
🥇รางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 คน
🥈รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 คน
🥉รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 คน