สอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.7-G.9

#โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดี 👏 กับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบโครงการประเมิน ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (TESET) ระดับ G.7-G.9 👏
🥇รางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 คน
🥈รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 8 คน
🥉รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 8 คน