เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 3

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

🏆 ขอแสดงความยินดี กับ นายราชพฤกษ์ เหล่าเขตกิจ

ม.4/1 เข้าร่วมโครงการประเมินแข่งขั้น ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ได้รับ เกียรติบัตรเหรียญทอง 🥇
คะแนนอันดับที่ 403 ในระดับประเทศช่วงชั้นเรียนจากผู้เข้าร่วมสอบ 2,778 คน