แจ้งวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 2562


ประชาสัมพันธ์วันหยุด วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน และจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารสาสน์วเทศนิมิตใหม่