แจ้งวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

… ข่าวประชาสัมพันธ์ ….

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
– วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
– หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
– เปิดเรียนตามปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน