กฏระเบียบของโรงเรียน

กฏระเบียบของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ประกอบด้วย
1. ข้อปฏิบัติของท่านผู้ปกครอง
2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
3. กฎระเบียบและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ

1. ข้อปฏิบัติของท่านผู้ปกครอง
1. การรับ-ส่งนักเรียนตามกำหนดเวลา คือ
* นักเรียนระดับอนุบาล ส่งก่อน 08.30 น. รับก่อน 16.30 น.
* นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ส่งก่อน 07.30 น. รับก่อน 17.00 น.
หมายเหตุ ถ้านักเรียนหยุดเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง
2. ยินดีให้ความเคารพครูและสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ใช้คำพูดที่เหมาะสม มีสัมมาคารวะ และไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน
3. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนของโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทุกประเภทผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น และเอกสารจะเสร็จสิ้นภายใน 3-7 วันทำการ
4. ท่านยินดีเสียสละเวลา ตรวจการบ้านและลงชื่อในสมุดบันทึกการบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ
5. ให้ความร่วมมือเข้มงวดเรื่อง การแต่งกาย มารยาทและการพูดจาของนักเรียน
6. เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุตรหลานของท่าน ท่านยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโรงเรียน, ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ, จอดรถในจุดที่อนุญาต, ขับรถด้วยความเร็วต่ำ,และไม่ขึ้นบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต โรงเรียนยินดีให้พบครูผู้สอนในเวลาก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนทุกคน

2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ทรงผมนักเรียนหญิง
1. ผมสั้นตัดตรงความยาวเสมอติ่งหู ห้ามซอยผม
2. ผมยาวให้ถักเปีย หรือรวบผมมัดไว้ด้านหลัง ผูกโบสีตามระดับชั้นที่ทางโรงเรียนกำหนด
3. ห้ามใส่สารที่ทำให้ผมแข็ง ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม ห้ามดัดผม
4. ห้ามต่อผมหรือใส่วิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทรงผมนักเรียนชาย
นักเรียนทุกระดับไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน5 เซนติเมตร

เครื่องแบบการแต่งกาย
เครื่องแบบทุกชนิดใช้ตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น (นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวตั้งแต่ ป.4 ขึ้นไป)

รองเท้านักเรียนหญิง
1. รองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายหุ้มปลายเท้า หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหนังสูงไม่เกิน2 เซนติเมตร
2. รองเท้าพละใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนแบบสุภาพ ร้อยเชือก

รองเท้านักเรียนชาย
1. รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้นสีดำชนิดผูก ไม่มีลวดลาย
2. รองเท้าพละ ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเท่านั้น

ถุงเท้านักเรียนชาย-หญิง
ถุงเท้าไนลอน สั้น สีขาวแบบเรียบ ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงที่ข้อเท้า กว้างประมาณ 1.5 ? 2 นิ้ว

กระเป๋าใส่หนังสือ
ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

เครื่องประดับ
ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ คือ
1. นาฬิกา ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ สายนาฬิกาต้องเป็นโลหะ หรือหนังสีดำ,น้ำตาล,ขาว ที่ไม่มีลวดลาย
2. สร้อยคอ ถ้าต้องการห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนนับถือ ให้ใช้สายสเตนเลสที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมาข้างนอกเสื้อ
3. แว่นตาแบบสุภาพ คอนแทคเลนส์สีธรรมชาติเท่านั้น
4. นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อัน โดยต่างหูต้องเป็นแบบห่วงสีทองหรือสีเงินเท่านั้น

*** ห้ามนักเรียนนำ เครื่องเล่นเกมต่างๆ Talking Dictionary เครื่องเล่นเพลงทุกชนิด และเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถือว่าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน ***