แบบฟอร์มใบคำร้องออนไลน์

เลือกแบบฟอร์มใบคำร้องออนไลน์

เมื่อผู้ปกครองกรอกเอกสารเรียเร้อยแล้วให้ส่งเอกสารมาที่อีเมล swmschool2548@gmail.com เมื่อยื่น คำร้องแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับ หรือ ผู้ปกครองสามารถติดต่อกลับได้ที่ โทร. 0-2543-6921-4 หรือทาง Facebook: @nimitmaischool เพื่อตรวจสอบ กำหนดวันรับเอกสารอีกครั้ง