คนเดียวคว้าสองรางวัล ศุภกานต์ สิงสาโร G.8D

เด็กหญิง ศุภกานต์ สิงสาโร G.8D ได้รับถ้วยรางวัล 2 รายการ รายการที่ 1 ได้รับรางวัล “สยามศรีวิไล” คนต้นแบบเทิดแผ่นดิน จากสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

มอบทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม

ท่าน ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ที่ปรึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองพิเศษ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนเพิ่มเติม เพื่อนำสู่การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา สาขาการแพทย์
มอบทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม ดังรายชื่อต่อไปนี้

แจ้งวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 2562

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน และจะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

1 7 8 9 10 11 12