การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

👩‍🏫กองอำนวยการออกตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์🥰 วันที่ 30 เม.ย. 2567 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
คณะตรวจประกอบด้วยนางสุดารัตน์ นักคำพันธ์, นางเจริญศรี ช้างเจิม, นายศราวุธ นรมั่ง และนางสาวพัชราภรณ์ เบอะเป็ง โดยมี ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ประธานกรรมการฝ่ายคุณภาพการศึกษา และนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย