ญาดา ชุมพล TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 4 มหาลัยดัง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวญาดา ชุมพล นักเรียนชั้น ม.6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
กับ 4 หมาลัยดัง #DEK65

  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมและอุสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร