ธัญญาชนก วงศ์สุชาต TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) กับ 2 มหาลัยดัง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวธัญญาชนก วงศ์สุชาต นักเรียนชั้น ม.6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
กับ 2 หมาลัยดัง #DEK65

  1. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด