นาเดีย ภูมิผิว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

DEK65

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนาเดีย ภูมิผิว นักเรียนชั้น ม.6
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ #DEK65