นิชาภา พิมานมาศ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนิชาภา พิมานมาศ นักเรียนชั้น ม.6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #DEK65