ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนแผนกสองภาษา ระดับชั้น G.5 – G.12 ตังแต่วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน นักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ตามตารางกำหนดการสอน และนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ นักเรียนสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์เดิมได้ตามปกติ ทั้งนี้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นเพียงการสอนเสริมให้กับนักเรียนเท่านั้น ทางโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 #วันเปิดภาคเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และประกาศจากกระทรวงฯ หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณครูประจำชั้นค่รับ