ศุภกร กองทรัพย์โต TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ม.ขอนแก่น

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นายศุภกร กองทรัพย์โต นักเรียนชั้น ม.6
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น #DEK65