เชิญร่วมชมกิจกรรม Star Scout Camp 2019 วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ระดับชั้น KG.3/G.1/Y.1/PP.3

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ เชิญร่วมชมกิจกรรม Star Scout Camp 2019 ของนักเรียนระดับชั้น KG.3/G.1/Y.1/PP.3

วันที่ 2-3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น.

👍 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ระดับชั้น KG.3A-C/G.1A-B/PP.3/Y.1A
👍 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ระดับชั้น KG.3D-F/G.1C-D/Y.1B

หมายเหตุ อาจทำให้การจราจรติดขัด ทางโรงเรียนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ฝ่ายประชาสัมพนธ์โรงเรียน